St Benedict’s relics discovered at the British Museum (The Guardian)

24 mai 2009

The new medieval gallery at the British Museum is full of beautiful images of saints in ivory, stone, gold and wood – but invisible to visitors, it also holds the bones of 39 real saints, whose discovery came as a shock to their curator.

The relics, packed in tiny bundles of cloth including one scrap of fabric over 1,000 years old, were found when a 12th-century German portable altar was opened for the first time since it came into the British Museum collection in 1902.

It was in for a condition check and cleaning, before going on display in the gallery that opens tomorrow – but to the amazement of James Robinson, curator of medieval antiquities, when it was opened a linen cloth was revealed, and inside it dozens of tiny bundles of cloth, each neatly labelled on little pieces of vellum.

The most precious was the relic of St Benedict, an Italian who in the early 6th century was credited as the father of the western monastic tradition, founding monasteries and establishing guiding principles still followed at many monasteries.

Publicitate

ORTODOXIA MITROPOLITULUI NICOLAE CORNEANU, un eseu de Radu PREDA

18 iunie 2008

Vestea împărtășirii la 25 mai a Mitropolitului Nicolae al Banatului din potirul greco-catolic ar fi rămas pentru multă vreme o chestiune strict eclesială, fără ecouri deosebite în presa profană, dacă nu ar fi existat reacția promptă a internauților. Mediul virtual a fost primul în care a fost lansată știrea, postate fotografiile și publicate primele comentarii. A urmat dezbaterea din 4 iunie organizată de Asociația Ziariștilor și Editorilor Creștini (AZEC), în cadrul căreia Mitropolitul a fost prezent prin intermediul telefonului și a răspuns la câteva întrebări, producând astfel și „proba”, declarația citată ulterior de întreaga mass-media.

Citește restul acestei intrări »


LUMINA CARE, ARZÂND, NU MISTUIA: IERUSALIM

8 aprilie 2007

LITURGHIA BISERICII: SINTEZĂ ESHATOLOGICĂ

13 martie 2007

Posteritatea operei părintelui André Scrima a întrecut nenumărate aşteptări şi promite – pentru mulţi ani de acum înainte – surprize. De câtva timp încoace, arhiva „André Scrima” de la New Europe College (Bucureşti) scoate la iveală „din visteria sa lucruri noi şi vechi” (Matei 13, 52), restituind culturii române chipul unui teolog exilat, pentru care vocaţia de cosmopolit a reprezentat mereu anticamera universalităţii. Majoritatea articolelor publicate încă din timpul vieţii – dar şi multe inedite – au fost traduse şi tipărite în volume distincte, tematic şi cronologic. Va urma probabil – într-o ultimă etapă a restituirii – seria conferinţelor, predicilor, notelor de jurnal şi a celor mai importante fragmente de corespondenţă teologică. Suntem încă departe de-a avea o ediţie de opere complete André Scrima, dată fiind dificultatea procesului de recuperare a urmelor scrise lăsate de acest autor inclasabil. Trebuie remarcat însă acest un lăudabil demers editorial, pe care cititorii şi l-ar dori reiterat şi în cazul altor personalităţi culturale din România ultimului veac. Eseurile ştiinţifice ale lui Mircea Eliade, corespondenţa lui Nicolae Steinhardt, publicistica de tinereţe şi epistolarul pr. Dumitru Stăniloae sunt doar câteva exemple de opere incomplet sau doar precar redate publicului larg, fără o exegeză adecvată. Citește restul acestei intrări »


IUBIREA MAI TARE CA MOARTEA

2 martie 2007

Nupţialitatea este sâmburele tare al legământului personal dintre Dumnezeu şi Israel. Este de remarcat că imaginile ce descriu unitatea constitutivă a elementelor naturii (apa, aerul, focul sau pământul) nu sugerează adecvat orchestrarea relaţiei dintre Creator şi poporul Său. Într-un pătrunzător studiu al vieţii monastice din perioada creştinismului primar, L. Bouyer arăta că „banalul simbolism sexual al tuturor religiilor naturale, care n-au depăşit stadiul magic şi care preiau doar elementele animale şi sub-animale din relaţia bărbat-femeie, este un substitut al simbolismului nupţial.” Această relaţie bipolară – care fondează familia şi guvernează istoria – se cuvine explorată din perspectiva demnităţii sale teologice originare. Citește restul acestei intrări »


LEGĂMÂNTUL NUPŢIAL ŞI PLENITUDINEA IERARHICĂ

2 martie 2007

Izolată între opţiunile indecente ale culturii contemporane, având o popularitate vrednică de strâmtorile vechilor catacombe, căsătoria suferă adesea şi dispreţul unei literaturi moraliste de extracţie religioasă. Scăldată în nostalgii pioase, o retorică parenetică cu false tangenţe monahale ne reaminteşte că vieţile sfinţilor n-au cultivat niciodată opţiunile medii – cum ar fi, mariajul. Aceeaşi incursiune în hagiografia Bisericii ezită să explice de ce viaţa conjugală n-a fost totuşi – în atâtea cazuri – un obstacol pentru realizarea unui martyrium pro Christo. Viaţa conjugală reiese atunci ca un paleativ pentru toţi cei nepregătiţi să îmbrace veşmintele sihăstriei. Nu puţine texte din canonul literaturii ecleziastice bizantine sunt citite şi aplicate literal, într-o interpretare negativă a sexualităţii şi, deci, o apreciere sumbră a căsniciei. Citește restul acestei intrări »


BOTEZUL ORTODOX ŞI CONŞTIINŢA UNITĂŢII

4 ianuarie 2007

baptism.jpg

Mai mult decât o simplă obişnuinţă, botezul este un fapt de conştiinţă. Mai întâi, trebuie risipită orice îndoială care ar sugera că botezul copiilor n-ar fi legitim. Înainte de-a citi Scripturile sfinte – care vorbesc despre botezul unor familii întregi, cu adulţi şi copii laolaltă (Fapte 10, 48-49) – poate fi invocat argumentul bunului simţ.   Marile pasiuni în viaţă – fie că vorbim despre prima noastră iubire, fie că vorbim despre o profesie – nu ţin atât de mult de-o alegere, cât de-o vocaţie. Dacă acest lucru este deja valabil pentru o simplă prietenie sau pentru meseria pe care-o avem, cu atât mai mult atunci când vorbim despre credinţă. În sufletul unui om nici talentul, nici vocaţia nu aşteaptă vârsta maturităţii pentru a se manifesta spontan şi uneori acut, chiar din fragedă pruncie.  Citește restul acestei intrări »