CĂRŢI

POVARA LIBERTĂŢII. ANTITEZE, PARADIGME ŞI BIOGRAFII MODERNE (Ed. Polirom, 2009)

Cuvânt înainte: Vladimir TISMĂNEANU

Îmbinând istoria ideilor cu filozofia politică, Povara libertăţiiprezintă câteva din tensiunile modernităţii euro-atlantice. Sunt citite în oglindă optimismul proto-liberalismului democratic şi pesimismul reacţionarismului autoritar; reductivismul ideologic al marxismului şi replica istoriei religiilor; diferite ipostaze ale utopiei occidentale (cetatea lui Platon, monahismul egiptean şi catastrofa comunistă). Mihail Neamţu reliefează importanţa dezbaterilor teologice pentru cultura noastră civică, profunzimea gândirii conservatoare nord-americane, dar şi necesitatea unei etici a intervalului în spaţiul est-european. Ezitând între prudenţa erudită şi angajamentul personal,Povara libertăţii prilejuieşte câteva reflecţii decisive pe marginea condiţiei omului recent şi a lumii contemporane.

Mihail Neamţu este unul dintre tinerii cercetători est-europeni a căror cunoaştere istorică, vastă şi adâncă, diferă de strâmta specializare academică încurajată în Occidentul zilelor noastre. El este un „teolog politic” familiar cu filozofia continentală, istoria religiilor şi lumea largă a culturii europene. Combinând intuiţii ale tradiţiei platonice şi patristice cu argumentele moderaţiei din conservatorismul modern, Mihail Neamţu face o inedită apologie a civilizaţiei apusene. Orice conversaţie verbală sau literară cu tânărul autor se va dovedi fructuoasă, pasionantă şi mai ales răsplătitoare.

Prof. Daniel Mahoney

Assumption College, SUA

Contopind în fiinţa sa exigenţele unei autentice vita contemplativa cu urgentele chemări ale unei vita activa, Mihail Neamţu ne invită la angajamente morale imperioase. Nu trebuie să fii de acord cu tot ceea ce, punctual, afirmă tânărul autor pentru a-i parcurge până la capăt consideraţiile. Carte de indubitabilă actualitate, „Povara libertăţii” mijloceşte o conversaţie vitală pentru viitorul spiritului democratic, explorând moştenirile Iluminismului, vicisitudinile Raţiunii moderne, dar şi contribuţia personalismului creştin la civilizaţia europeană.

Prof. Vladimir Tismăneanu

University of Maryland, College Park

Din cuprins:

Civilizaţia Decalogului şi moştenirea modernităţii • Spinoza şi rădăcinile democraţiei • Carl Schmitt şi patosul istoriei • Eliade şi marxismul • Visul libertăţii şi preţul utopiei • William F. Buckley Jr. şi conservatorismul american • Crezul lui Jaroslav Pelikan • Andrei Pleşu şi practica înţelepciunii

♦            ♦

VERBUL CA FOTOGRAFIE. DIZIDENŢE CULTURALE ŞI COMENTARII POLITICE (Curtea Veche, 2009)

“Verbul ca fotografie” (colecţia Constelaţii, coord. Vladimir Tismăneanu) propune o modestă apologie a dialogului şi a urbanităţii ospitaliere. Într-un ritm alert şi captivant, Mihail Neamţu face un apel la criteriul lucidităţii şi cere redescoperirea patriotismului local. Refuzând frivolităţile neomarxismului literar sau cinismul postmodernismului chic, autorul căută frumuseţile ascunse ale vechilor tradiţii.

Cu argumente proaspete, volumul de faţă susţine apartenenţa României la civilizaţia euro-atlantică, criticând însă rădăcinile ascunse ale nihilismului occidental. Sunt denunţate tendinţele de tabloidizare din mass-media, dar şi falsul capitalism înflorit pe fundalul levantin al trazniţiei post-decembriste.

În sfârşit, Verbul ca fotografie oferă cititorului câteva schiţe despre relaţia între Ortodoxie şi modernitate, marcând importanţa unei culturi a virtuţii într-o societate cu tot mai puţine modele, rădăcini şi speranţe.


De ce citim cu atâta plăcere şi interes articolele lui Mihail Neamţu ? Pentru că descoperim în scrisul său pe cineva care a intrat în lumea jurnalismului cu temele făcute. Între două drumuri la bibliotecă şi sala de curs, Mihail Neamţu împărtăşeşte cu cititorii gândurile sale despre evenimentele, personajele şi problemele din prim-planul momentului. Avem de a face cu unul dintre acei rari autori români de opinii şi comentarii care îşi cunosc secretul profesiei: cititul şi studiul primează, iar actul de a scrie şi a publica este doar o externalitate ce decurge firesc din ele.

Dragoş Paul Aligică

Hudson Institute, Washington DC

Mihail Neamţu este un neobosit şi, într-adevăr, original filosof şi intelectual public, înzestrat cu o cultură profundă şi vocaţie de polimat. La toate acestea se adaugă un talent extraordinar pentru scriitura elegantă, precisă şi elocventă. Din cărţile sale am învăţat multe despre rădăcinile religioase ale civilizaţiei europene şi despre teologiile politice moderne. În cadrul dezbaterilor privind experienţa totalitară, vocea lui Mihail Neamţu a reprezentat mereu civilitatea şi echilibrul empatic. Într-un an critic pentru România, salut călduros această nouă şi importantă apariţie editorială.

Vladimir Tismăneanu,

University of Maryland, College Park

♦            ♦

O filozofie a intervalului

In Honorem Andrei Pleşu (Humanitas, 2009),

volum coordonat  împreună cu Bogdan Tătaru-Cazaban

In Honorem Andrei Pleşu
In Honorem Andrei Pleşu

Prietenia evită cel mai adesea gesturile publice, aşa cum virtutea creşte cel mai sigur în tăcere. Pentru a fi completă şi fidelă sieşi, admiraţia înclină spre a se face cunoscută, apelând fără ezitare la virtuţile elocinţei. Acest volum „in honorem Andrei Pleşu“ exprimă deopotrivă solidaritatea dintre diferitele vârste ale culturii române contemporane şi preţuirea unei întregi generaţii de tineri faţă de unul dintre cărturarii care, în anii comunismului şi de-a lungul tranziţiei, au întrupat valorile culturii, onestitatea intelectuală şi demnitatea spiritului.

PARTICIPANŢI LA VOLUM: Maria Francisca Băltăceanu, Gottfried Boehm, Ioan I. Ică Jr., Kázmér Kovács, Gabriel Liiceanu, Silviu Lupaşcu, Anca Manolescu, Adam Michnik, Dan C. Mihăilescu, Mihail Neamţu, Andrei Oişteanu, Horia-Roman Patapievici, Cristian Preda, Victor Ieronim Stoichiţă, Bogdan Tătaru-Cazaban, Ion Vianu, Sorin Vieru, Sever Voinescu.

Memory, Humanity, and Meaning.

Essays in Honor of Andrei Pleşu’s Sixtieth Anniversary (Zeta Books, 2009),

co-edited together with Bogdan Tătaru-Cazaban

On the 23rd of August 2008, Professor Andrei Pleşu has marked his sixtieth birthday. In view of his distinguished service to the public welfare and his manifold contributions to academic life, the editors of this volume have invited a number of Romanian and international scholars to celebrate this event with a Festschrift. Colleagues, friends, and former students of Andrei Pleşu joined together to offer a critical appreciation of his understanding of culture in today’s world. The participants in this volume explore the continuing debates around the place of philosophy, politics, aesthetics, ethics, and religion in shaping the identity of Western civilization.

“…Andrei Pleşu, dieser Spezialist für Zwischentöne und Zwischenwesen, dieser Möglichkeitsmensch mit ausgeprägtem Wirklichkeitssinn…”

Wolf LEPENIES

Andrei Pleşu: a vast character, with multiple resources, endowed with a velvet aloofness and amiably outclassing all the rest, effortlessly achieving high performance and bril liance in everything he happens to do, modulating within any human register (devastating in derision and adorable in banter), capable of adapting to any setting, distant and engaged, drawn to monastic rigors and voluptuously melting in the vanities of the world…”

Gabriel LIICEANU

Contributors to this volume include: Moshe Idel ▪ Vladimir Tismăneanu ▪ Gábor Klaniczay ▪ Jad Hatem ▪ Russell Reno ▪ Natale Spineto ▪ Anca Vasiliu ▪ István Rév ▪ Anca Oroveanu

♦            ♦

Elegii conservatoare

Reflecţii est-europene despre religie şi societate (Editura Eikon, Cluj, 2009)

elegiiconservatoare3dwhite2

Din sumar:

Reinventarea elitei ▪ Decesul pedagogiei ▪ Arta alternativă Declinul demografic european Radicalismul islamic şi cultura libertăţii Canonul şi vestitorul Ortodoxiei Novus Adam Pilat din Pont şi drama politicii

Crizele istoriei recente au produs măcar două concluzii simetrice: aceea că ateismul nu poate deveni crez public şi că religia e infinit mai mult decît o dimensiune discretă a existenţei private. Mihail Neamţu reafirmă oportun locul natural al culturii credinţei în viaţa Cetăţii şi o face, cum ne-a obişnuit, cu har, inteligenţă şi stil. Contextualizate global, paginile acestei cărţi pun România în lumina vie a optimismului critic.

Marius Lazurca

Ambasadorul României la Sfântul Scaun, Vatican

Gramatica Ortodoxiei. Tradiţia după modernitate

(Editura Polirom, Iaşi, 2007).

gramatica

Premiul revistei Cuvântul pentru anul 2007.

Cuvint inainte de Mihai Sora.

Lucrarea propune o abordare complexa a Ortodoxiei, pornind de la premisa ca traumele istorice ale Romaniei au creat o maniera deseori eronata de a intelege si de a trai religia crestina. Deschiderea spre modernitate, abandonarea cliseelor si un examen lucid a ceea ce stim si credem sint obiectivele pe care si le propune autorul. Stilul elevat, literar si modernitatea metodei de abordare recomanda aceasta lucrare ca pe o lectura placuta si foarte folositoare. Mihail Neamtu comenteaza citeva intilniri paradigmatice intre ecclesia si universitas, gazduite sub zodia modernitatii. Hermeneutica, epistemologie, fenomenologie, istoria religiilor sau politica sint doar citeva teme analizate dintr-o perspectiva indatorata crestinismului patristic, dar ancorata in prezentul istoric european.

gramatica-ortodoxiei2
Cuprins: Cvadratura cercului teologico-politic: un argument • Canonul confesiunii apostolice • Gilceava dintre „metoda” si „adevar” • Nasterea sinelui si dilemele corporalitatii • „Nascut, iar nu facut” • Penultima instanta. Critica secularizarii la John Milbank • Parodia binelui si frumusetea intregita • Post-scriptum. Pluralul religiilor si limitele analogiei.

♦            ♦

Bufniţa din dărâmături. Insomnii teologice în România post-comunistă

(Editura Polirom, Iaşi, 2008, ediţia a II-a).

Bufniţa1

Editia a II-a revazuta si adaugita

Bufnita din daramaturi redescopera tonul profetic al teologiei in ambient urban. Pornind de la convingerea ca fara exercitiul iertarii si al improvizatiei n-am putea dialoga, eseurile de fata pledeaza eclectic in favoarea unei confruntari robuste dintre ortodoxie si modernitate. Efortul de interpretare a „semnelor vremii” e insotit de exercitii de admiratie, dar si de accente critice care slujesc aceleiasi vocatii crestine a desavirsirii. Cartea construieste punti intre lumi ce se ignora de regula, confirmind intelepciunea traditiei, potrivit careia teologia este un comentariu la experienta personala a libertatii.

Din sumar:

Teologia pentru Moromete • Soarele si semiluna Ortodoxiei • Tiganii, Biserica si statul • Reforma invatamintului teologic • Despartirea apelor: Biserica si Securitatea • Memoria adolescentei sub comunism • Puterea credintei si arta sperantei. Vocatia teologiei in mileniul trei • In cautarea firului pierdut. Lectura modernitatii in perspectiva lui H.-R. Patapievici • Pentru buna folosire a maladiilor istorice • Evagrie Ponticul si conflictele interpretarii • Regasirea paradisului. Note de lectura la arhimandritul Emilianos • Metafizica si teologie: lectura lui Christos Yannaras.

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: