Petre Guran, the Great Books şi proiectul şcolii de la Buneşti

Anul I (sau anul pregătitor)
Seminarul de lecturi: are loc zilnic de luni până vineri şi acompaniază lectura următoarelor cărţi.
Seminarul presupune redactarea zilnică a unei lucrări scrise de către student pe baza lecturii din ziua respectivă (această lucrare zilnică poate fi un rezumat sau o glossă/comentariu pe marginea fragmentului studiat). După primele două luni de lectură studenţii încep exerciţii scrise mai complexe pe care le redactează într-un termen de o săptămână.
Lista cărţilor din perioada antichităţii şi a evului mediu
Homer, Iliada şi/sau Odiseea
Herodot, Istorii sau Tucidide, Războiul peloponesiac
Eschil, Orestia sau Sofocle, Antigona
Platon, Gorgias, Protagoras, Apologia lui Socrate, Banchetul
Aristotel, Etica nicomahică şi/sau Politica
Vergiliu, Eneida
Ovidiu, Metamorfozele
Cicero, Despre prietenie, Despre îndatoriri
Manualul lui Epictet şi Cugetările lui Marcu Aureliu
Biblia: Geneza, Exodul, Eclesiastul, Isaia, Macabeii, Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistola către Romani
Augustin, Confesiunile
Athanasie al Alexandriei, Viaţa lui Antonie şi/sau Grigore de Nyssa, Viaţa lui Moise şi/sau Alexăndria şi/sau Varlaam şi Ioasaf
Hildebrandslied şi/sau Cantecul Nibelungilor şi/sau Wolfram von Eschenbach, Parzifal
Dante, Divina Comedie
Chaucer, Canterbury Tales
Lista cărţilor din perioada modernă.
Machiavelli, Principele
Cervantes, Don Quijote
Shakespeare, Hamlet, Visul unei nopţi de vară, Regele Lear, Furtuna, Macbeth
Montaigne, Les Essais
Pascal, Pensées
Molière, Tartuffe, Burghezul gentilom  sau Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra,
Voltaire, Candide
Goethe, Faust
Balzac, Les Chouans, La peau de chagrin, Pere Goriot, Les Illusions perdues, Le lys dans la vallée, Une ténébreuse affaire, sau Jane Austen, Pride and prejudice, sau W. M. Thackeray, Vanity Fair: A Novel without a Hero,
Marx, Manifestul comunist, 1848
Tolstoi, Razboi si pace,
Dostoïevski, Fraţii Karamazov, şi/sau Crimă şi pedeapsă, şi/sau Idiotul
Kafka, Procesul
Thomas Mann, Doktor Faustus
Alexandr Soljeniţîn, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici şi/sau Primul Cerc şi/sau fragmente din Arhipelagul Gulag sau Mikhail Bulgakov, Maestrul şi Margareta
Pe lângă seminarul de lectură vor avea loc săptămânal:
Seminarul de teatru (în cadrul căruia este pusă în scena o piesă din repertoriul clasic, antic sau modern),
Seminarul de cultură vizuală (comentarea unor cladiri, icoane, sculpturi, tablouri, sau al unor filme);
Seminarul de limbă (fie o limbă clasică, fie o limbă modernă la nivel de scris literar);
Seminarul de geometrie.
Anul II
Anul pregătitor poate fi continuat cu scopul de a obţine o diplomă de licenţă în ştiinţe umane (3 ani de studiu) cu o dezvoltare a sistemului de lecturi pe baza a 20 de teme fundamentale. Fiecare tema este abordată bibliografic prin 5-6 cărţi majore. Exerciţiile anului II constau în lucrări de sinteză pe subiecte stabilite de profesor. Continuă şi în anul II seminariile de limbă şi de teatru sau cultură vizuală. Propunem următoarea listă de teme cu o exemplificare a bibliografiei tematice.
Tragedia greacă
F. Nietzsche, Naşterea tragediei,
J. Joyce, Ulisses sau J. Anouilh, Antigona
E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational
Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, 1962
Pierre Vidal-Naquet, Le miroir brisé : tragédie athénienne et politique
Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir, 1980
Platon şi cetatea antică
Platon, Politeia
Karl Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, vol. 1
Fustel de Coulanges, La cité antique
Aristotel şi ştiinţa antică
Aristotel, Fizica,
Aristotel, Metafizica,
Aristotel, Organon
Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?
Recepţia tradiţiei iudaice în elenism : antichitatea târzie
Philon din Alexandria
Paul din Tars, Epistolele
Origen
Eusebiu din Caesareea, Demonstratio evangelica
Augustin, De civitate Dei
Peter Brown, The Rise of Western Christendom
Historein: de ce ne interesează trecutul ?
Tucidide, Razboiul peloponeziac
Plutarh, Vieţi paralele
Suetoniu, Vieţile celor 12 cezari
Eusebiu din Caesareea, Istoria bisericească
Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
“Consolarea filosofiei”: rolul filosofiei în civilizaţia creştină de la Boeţiu la Toma de Aquino
Dionisie Areopagitul, Teologia mistică, Numele divine, Ierarhia cerească, Ierarhia pământească
Boeţiu, Consolarea filosofiei
Anselm de Canterbury, Monologion si Proslogion
Toma de Aquino,
Grigore Palama, Triadele
Etienne Gilson, Le Thomisme
Islam
Q’uran
Viaţa lui Mohamed de Ibn Ishaq, transmisa prin Ibn Hisham [Life of God’s Messanger]
Haddith, Tradiţia orală despre Mohamed
Patricia Crone, Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World (1977)
Montesquieu, Lettres persanes
Edward Said, Orientalism
Iudaismul antic si medieval
a)       Peter Schafer, The History of the Jews in Antiquity
Ephraim Urbach, Les sages d’Israel – pentru perioada rabinica
Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysicism
Icoana
Maxim Mărturistorul, Mistagogia
Ioan Damaschinul, Trei Tratate in apararea icoanelor
Theodor studitul, Tratate impotriva iconomahilor
Leonid Ouspensky, Théologie de l’icône
Alain Besancon, L’image interdite.
Vladimir Lossky, La theologie mystique de l’Eglise d’Orient
Biografia antică şi hagiografia medievală
Porfirie, Despre viaţa lui Plotin
P. Hadot, Plotin ou la simplicité du regard
Patericul [Paterikon. The sayings od the Desert Fathers]
Viaţa Sfântului Andrei Nebunul întru Hristos [The Life of Andreas Salos, ed. L. Ryden]
D. Chitty, The Desert a city
A. Guillomont, Aux origines du monachisme chrétien; pour une phénoménologie du monachisme
Purgatoriul
Grigore cel Mare, episcopul Romei, Dialoguri
Dante, Purgatoriul si Paradisul
Jacques le Goff,  La naissance du Purgatoire
Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Ecriture
Alain Boureau, L’empire du livre
Monarhia
Isocrates
Sinesios din Cirene
Dante, De monarchia
Eduard Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
Robert Folz, L’idée d’Empire en Occident
Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite
Gilbert Dagron, Empereur et prêtre. Essai sur le cesaropapisme byzantin.
Originile intelectuale ale modernitatii : civilizaţia Renasterii
Marsilio Ficino, Comentariu la Banchetul lui Platon, sau Teologia platonica sau despre nemurirea sufletului
Giovanni Pico della Mirandolla,
Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei
Thomas Morus, Utopia
Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen
Jakob Burckhardt, Civilizaţia Renaşterii
Eugenio d’Ors, La cupola y la monarquia
Statul – Naţiune
Hobbes, The Leviathan
J.J. Rousseau, Le contrat social,
Hegel, Fenomenologia Spiritului
Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie
Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies
Alain Boureau, La religion de l’Etat
Democraţia
John Locke, Second Treatise of Government
Montesquieu, De l’esprit des lois
Constituţia Statelor Unite ale Americii şi Declaraţia de independenţă
Federalist Papers
Tocqueville, De la Democratie en Amerique
John Stuart Mill, Despre libertate
Ştiinţa şi credinţa modernă în progres
Kant, Critica raţiunii pure
Rousseau, Emile ou de l’education
Charles Darwin, Evolutia speciilor
Gobineau, De l’inégalité des races
Sigmund Freud, Psihanaliza
Konrad Lorenz, Cele opt păcate capitale ale umanităţii civilizate
Henri Poincaré, Ştiinţă şi ipoteză
Steven Weinberg, Primele trei minute ale universului
De la credinţă la religie : adevăr existenţial şi adevăruri ştiinţifice
Diderot, La Religieuse
Lessing, Nathan der Weise
Chateaubriand, Le genie du Christianisme
Ernest Renan, La vie de Jesus
C. G. Jung, Arhetipurile şi inconştientul colectiv
Mircea Eliade, Sacru şi profan, Le mythe de l’éternel retour,
Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde
René Girard, La Violence et le Sacré
Revoluţia
Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution
Pierre Kropotkine, La grande révolution
Dostoievski, Demonii,
Soljeniţîn, Roata roşie, fragmente
François Furet, Penser la Révolution française, Dictionnaire critique de la Révolution française, Le Passé d’une illusion, essai sur l’idée communiste au XXe siècle
Contrarevoluţia
Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, Du pape
Joseph de Maistre, Considérations sur la France
Donoso Cortez, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo, y el socialismo considerados en sus principios fundamentales
Carl Schmitt, Politische Theologie I
Capitalismul
Adam Smith, The Wealth of Nations
Karl Marx, Capitalul
Ludwig von Mises, Human Action
Friedrich Hayek, Drumul către servitute
« Nenorocirea Secolului » : totalitarismul
Arthur Koestler, Le zero et l’infini
André Malraux, La Condition Humaine
George Orwell, 1984
Alfred Jarry, Ubu Roi
Panait Istrati, Spovedanie pentru învinşi
Aleksandr Soljeniţîn, Arhipelagul Gulag
Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii
Hannah Arendt, Originile totalitarismului
Alain Besançon, Nenorocirea secolului
Stephane Courtois, Le livre noir du communisme
Războiul civilizaţiilor
Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes
Arnold Toynbee, A History of Civilization
Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen
Samuel Huntington, The Clash of Civilization
Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne
Modernism
Kafka, Der Prozess,
Eugene Ionescu, La cantatrice chauve
Albert Camus, La Peste
William Golding, Lord of the Flies
Mihail Bulgakov, Maestrul si Margareta
René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque
Mondializarea
Vladimir Soloviov, Trei dialoguri despre sfârşitul istoriei universale
René Guénon, La crise du monde moderne
C. S. Lewis, The Abolition of Man
Aldous Huxley, The Brave New World
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man
Anul III
Studentul îşi alege o temă sau un autor şi adânceşte cunoaşterea acestuia conform unui program de lecturi individualizat. Tema de studiu a anului III este stabilită prin consultare cu mentorul studentului şi aprobată de consiliul ştiinţific al universităţii.

Programul de studiu
Anul I (sau anul pregătitor)
Seminarul de lecturi: are loc zilnic de luni până vineri şi acompaniază lectura următoarelor cărţi.
Seminarul presupune redactarea zilnică a unei lucrări scrise de către student pe baza lecturii din ziua respectivă (această lucrare zilnică poate fi un rezumat sau o glossă/comentariu pe marginea fragmentului studiat). După primele două luni de lectură studenţii încep exerciţii scrise mai complexe pe care le redactează într-un termen de o săptămână.
Lista cărţilor din perioada antichităţii şi a evului mediu
Homer, Iliada şi/sau OdiseeaHerodot, Istorii sau Tucidide, Războiul peloponesiacEschil, Orestia sau Sofocle, AntigonaPlaton, Gorgias, Protagoras, Apologia lui Socrate, BanchetulAristotel, Etica nicomahică şi/sau PoliticaVergiliu, EneidaOvidiu, MetamorfozeleCicero, Despre prietenie, Despre îndatoririManualul lui Epictet şi Cugetările lui Marcu AureliuBiblia: Geneza, Exodul, Eclesiastul, Isaia, Macabeii, Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistola către RomaniAugustin, ConfesiunileAthanasie al Alexandriei, Viaţa lui Antonie şi/sau Grigore de Nyssa, Viaţa lui Moise şi/sau Alexăndria şi/sau Varlaam şi IoasafHildebrandslied şi/sau Cantecul Nibelungilor şi/sau Wolfram von Eschenbach, ParzifalDante, Divina ComedieChaucer, Canterbury TalesLista cărţilor din perioada modernă.
Machiavelli, PrincipeleCervantes, Don QuijoteShakespeare, Hamlet, Visul unei nopţi de vară, Regele Lear, Furtuna, MacbethMontaigne, Les EssaisPascal, PenséesMolière, Tartuffe, Burghezul gentilom  sau Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra,Voltaire, CandideGoethe, FaustBalzac, Les Chouans, La peau de chagrin, Pere Goriot, Les Illusions perdues, Le lys dans la vallée, Une ténébreuse affaire, sau Jane Austen, Pride and prejudice, sau W. M. Thackeray, Vanity Fair: A Novel without a Hero,Marx, Manifestul comunist, 1848Tolstoi, Razboi si pace,Dostoïevski, Fraţii Karamazov, şi/sau Crimă şi pedeapsă, şi/sau IdiotulKafka, ProcesulThomas Mann, Doktor FaustusAlexandr Soljeniţîn, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici şi/sau Primul Cerc şi/sau fragmente din Arhipelagul Gulag sau Mikhail Bulgakov, Maestrul şi MargaretaPe lângă seminarul de lectură vor avea loc săptămânal:
Seminarul de teatru (în cadrul căruia este pusă în scena o piesă din repertoriul clasic, antic sau modern),
Seminarul de cultură vizuală (comentarea unor cladiri, icoane, sculpturi, tablouri, sau al unor filme);
Seminarul de limbă (fie o limbă clasică, fie o limbă modernă la nivel de scris literar);
Seminarul de geometrie.

Anul II
Anul pregătitor poate fi continuat cu scopul de a obţine o diplomă de licenţă în ştiinţe umane (3 ani de studiu) cu o dezvoltare a sistemului de lecturi pe baza a 20 de teme fundamentale. Fiecare tema este abordată bibliografic prin 5-6 cărţi majore. Exerciţiile anului II constau în lucrări de sinteză pe subiecte stabilite de profesor. Continuă şi în anul II seminariile de limbă şi de teatru sau cultură vizuală. Propunem următoarea listă de teme cu o exemplificare a bibliografiei tematice.

Tragedia greacăF. Nietzsche, Naşterea tragediei,J. Joyce, Ulisses sau J. Anouilh, AntigonaE.R. Dodds, The Greeks and the IrrationalJean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, 1962Pierre Vidal-Naquet, Le miroir brisé : tragédie athénienne et politiquePierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir, 1980
Platon şi cetatea anticăPlaton, PoliteiaKarl Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, vol. 1Fustel de Coulanges, La cité antique
Aristotel şi ştiinţa anticăAristotel, Fizica,Aristotel, Metafizica,Aristotel, OrganonPierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?
Recepţia tradiţiei iudaice în elenism : antichitatea târziePhilon din AlexandriaPaul din Tars, EpistoleleOrigenEusebiu din Caesareea, Demonstratio evangelicaAugustin, De civitate DeiPeter Brown, The Rise of Western Christendom
Historein: de ce ne interesează trecutul ?Tucidide, Razboiul peloponeziacPlutarh, Vieţi paraleleSuetoniu, Vieţile celor 12 cezariEusebiu din Caesareea, Istoria bisericeascăMontesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
“Consolarea filosofiei”: rolul filosofiei în civilizaţia creştină de la Boeţiu la Toma de AquinoDionisie Areopagitul, Teologia mistică, Numele divine, Ierarhia cerească, Ierarhia pământeascăBoeţiu, Consolarea filosofieiAnselm de Canterbury, Monologion si ProslogionToma de Aquino,Grigore Palama, TriadeleEtienne Gilson, Le Thomisme
IslamQ’uranViaţa lui Mohamed de Ibn Ishaq, transmisa prin Ibn Hisham [Life of God’s Messanger]Haddith, Tradiţia orală despre MohamedPatricia Crone, Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World (1977)Montesquieu, Lettres persanesEdward Said, Orientalism Iudaismul antic si medievala)       Peter Schafer, The History of the Jews in AntiquityEphraim Urbach, Les sages d’Israel – pentru perioada rabinicaGershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysicism IcoanaMaxim Mărturistorul, MistagogiaIoan Damaschinul, Trei Tratate in apararea icoanelorTheodor studitul, Tratate impotriva iconomahilorLeonid Ouspensky, Théologie de l’icôneAlain Besancon, L’image interdite.Vladimir Lossky, La theologie mystique de l’Eglise d’Orient Biografia antică şi hagiografia medievalăPorfirie, Despre viaţa lui PlotinP. Hadot, Plotin ou la simplicité du regardPatericul [Paterikon. The sayings od the Desert Fathers]Viaţa Sfântului Andrei Nebunul întru Hristos [The Life of Andreas Salos, ed. L. Ryden]D. Chitty, The Desert a cityA. Guillomont, Aux origines du monachisme chrétien; pour une phénoménologie du monachisme PurgatoriulGrigore cel Mare, episcopul Romei, DialoguriDante, Purgatoriul si ParadisulJacques le Goff,  La naissance du PurgatoireHenri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’EcritureAlain Boureau, L’empire du livre MonarhiaIsocratesSinesios din CireneDante, De monarchiaEduard Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman EmpireRobert Folz, L’idée d’Empire en OccidentKantorowicz, Kaiser Friedrich der ZweiteGilbert Dagron, Empereur et prêtre. Essai sur le cesaropapisme byzantin. Originile intelectuale ale modernitatii : civilizaţia RenasteriiMarsilio Ficino, Comentariu la Banchetul lui Platon, sau Teologia platonica sau despre nemurirea sufletuluiGiovanni Pico della Mirandolla,Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebunieiThomas Morus, UtopiaMartin Luther, Von der Freiheit eines ChristenmenschenJakob Burckhardt, Civilizaţia RenaşteriiEugenio d’Ors, La cupola y la monarquia Statul – NaţiuneHobbes, The LeviathanJ.J. Rousseau, Le contrat social,Hegel, Fenomenologia SpirituluiNorbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen AristokratieErnst Kantorowicz, The King’s Two BodiesAlain Boureau, La religion de l’Etat DemocraţiaJohn Locke, Second Treatise of GovernmentMontesquieu, De l’esprit des loisConstituţia Statelor Unite ale Americii şi Declaraţia de independenţăFederalist PapersTocqueville, De la Democratie en AmeriqueJohn Stuart Mill, Despre libertate Ştiinţa şi credinţa modernă în progresKant, Critica raţiunii pureRousseau, Emile ou de l’educationCharles Darwin, Evolutia speciilorGobineau, De l’inégalité des racesSigmund Freud, PsihanalizaKonrad Lorenz, Cele opt păcate capitale ale umanităţii civilizateHenri Poincaré, Ştiinţă şi ipotezăSteven Weinberg, Primele trei minute ale universului De la credinţă la religie : adevăr existenţial şi adevăruri ştiinţificeDiderot, La ReligieuseLessing, Nathan der WeiseChateaubriand, Le genie du ChristianismeErnest Renan, La vie de JesusC. G. Jung, Arhetipurile şi inconştientul colectivMircea Eliade, Sacru şi profan, Le mythe de l’éternel retour,Marcel Gauchet, Le désenchantement du mondeRené Girard, La Violence et le Sacré RevoluţiaAlexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la RévolutionPierre Kropotkine, La grande révolutionDostoievski, Demonii,Soljeniţîn, Roata roşie, fragmenteFrançois Furet, Penser la Révolution française, Dictionnaire critique de la Révolution française, Le Passé d’une illusion, essai sur l’idée communiste au XXe siècle ContrarevoluţiaEdmund Burke, Reflections on the Revolution in France, Du papeJoseph de Maistre, Considérations sur la FranceDonoso Cortez, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo, y el socialismo considerados en sus principios fundamentalesCarl Schmitt, Politische Theologie I CapitalismulAdam Smith, The Wealth of NationsKarl Marx, CapitalulLudwig von Mises, Human ActionFriedrich Hayek, Drumul către servitute
« Nenorocirea Secolului » : totalitarismulArthur Koestler, Le zero et l’infiniAndré Malraux, La Condition HumaineGeorge Orwell, 1984Alfred Jarry, Ubu RoiPanait Istrati, Spovedanie pentru învinşiAleksandr Soljeniţîn, Arhipelagul GulagNicolae Steinhardt, Jurnalul FericiriiHannah Arendt, Originile totalitarismuluiAlain Besançon, Nenorocirea secoluluiStephane Courtois, Le livre noir du communisme
Războiul civilizaţiilorOswald Spengler, Der Untergang des AbendlandesArnold Toynbee, A History of CivilizationNorbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische UntersuchungenSamuel Huntington, The Clash of CivilizationEugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne ModernismKafka, Der Prozess,Eugene Ionescu, La cantatrice chauveAlbert Camus, La PesteWilliam Golding, Lord of the FliesMihail Bulgakov, Maestrul si MargaretaRené Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque MondializareaVladimir Soloviov, Trei dialoguri despre sfârşitul istoriei universaleRené Guénon, La crise du monde moderneC. S. Lewis, The Abolition of ManAldous Huxley, The Brave New WorldFrancis Fukuyama, The End of History and the Last Man
Anul III
Studentul îşi alege o temă sau un autor şi adânceşte cunoaşterea acestuia conform unui program de lecturi individualizat. Tema de studiu a anului III este stabilită prin consultare cu mentorul studentului şi aprobată de consiliul ştiinţific al universităţii.

3 Responses to Petre Guran, the Great Books şi proiectul şcolii de la Buneşti

 1. astoniuanonimus spune:

  Pare foarte interesant proiectul şcolii de la Buneşti. Mi se pare totuşi mult prea ambiţios, dacă nu cumva are o spiritualitate de sorginte ocultă. Organizarea pare a fi după modelul seminariilor de la Aspen Institut. Cu tot postmodernismul mileniului trei, o învăţătură sincretistă în plus sau în minus nu strică, nu-i aşa? După ambiţia comunistă de a-i nivela pe toţi sub aspect bazal-uman (ca să nu spun sub-uman), ambiţiile postmoderniste de a găsi şi a forma intelectuali super-dotaţi care să rezolve „marile probleme” ale omenirii par nu numai demne de laudă ci chiar „divine”. De la transdisciplinaritate şi trans-istorism la omniprezenţa „internaţională şi plenară” nu mai sunt decât câţiva paşi. Străbătuţi cu spirite plătite, către marea putere. Trăiască New Age-ul ! ar putea exclama unii. Doar ortodocşii adevăraţi nu ştiu cum ar putea saluta asta. Excelsior şi numai bine.

  • Antiteze spune:

   E buna vigilenta, dar nu atunci cind e prost plasata. N-as vedea New Age acolo unde se construieste o biserica, se citeste Sf Atanasie ori Fericitul Augustin, acolo unde coordonatorul de grup e un reputat bizantinist, acolo unde miza e depasirea abisalei mediocritati a scolii romanesti. Asa ca obsesia legata de „ocult” si „New Age” trebuie mai temeinic strunita – altminteri vom denigra orice efort sincer de implicare intr-o paideia atit de necesara lumii de astazi.

 2. catalindan spune:

  Buna seara,
  S-a pus deja in aplicare proiectul acesta cu 3 ani de studiu pe care il prezentati? Daca da, de unde pot face rost de mai multe detalii privind inscrierea/admiterea si alte detalii privind desfasurarea cursurilor cel putin ptr anul I de studiu (anul pregatitor)?
  Va multumesc!
  Catalin Necsa

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: