Yes, Minister – EuroSausage

9 iunie 2010

Mineriadele între violenţă stradală şi rezistenţă civică (14 iunie, ora 18.00, Palatul Şuţu) Bonus HR Patapievici

9 iunie 2010

Se împlinesc 20 de ani de la mineriada din iunie 1990. Luni 14 iunie ora 18.00, la Palatul Şuţu, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc organizează dezbaterea publică: „Mineriadele între violenţa stradală şi rezistenţa civică”. Invitaţi: Cătălin AVRAMESCU, Andrei CORNEA, Rodica CULCER, Andreea PORA, Ioan STANOMIR, Dan TAPALAGĂ, Vladimir TISMĂNEANU. Moderator: Robert Turcescu. Cu această ocazie, IICCMER va lansa oficial portalul electronic despre mineriade. Intrarea liberă (Muzeul Municipiului Bucureşti/Palatul Şuţu, Bd IC Brătianu nr 2, Bucureşti).

BONUS: Interviu cu Horia-Roman Patapievici despre semnificaţia istorică a Mineriadelor şi despre situaţia politică a anului 1990.


Petre Guran, the Great Books şi proiectul şcolii de la Buneşti

9 iunie 2010
Anul I (sau anul pregătitor)
Seminarul de lecturi: are loc zilnic de luni până vineri şi acompaniază lectura următoarelor cărţi.
Seminarul presupune redactarea zilnică a unei lucrări scrise de către student pe baza lecturii din ziua respectivă (această lucrare zilnică poate fi un rezumat sau o glossă/comentariu pe marginea fragmentului studiat). După primele două luni de lectură studenţii încep exerciţii scrise mai complexe pe care le redactează într-un termen de o săptămână.
Lista cărţilor din perioada antichităţii şi a evului mediu
Homer, Iliada şi/sau Odiseea
Herodot, Istorii sau Tucidide, Războiul peloponesiac
Eschil, Orestia sau Sofocle, Antigona
Platon, Gorgias, Protagoras, Apologia lui Socrate, Banchetul
Aristotel, Etica nicomahică şi/sau Politica
Vergiliu, Eneida
Ovidiu, Metamorfozele
Cicero, Despre prietenie, Despre îndatoriri
Manualul lui Epictet şi Cugetările lui Marcu Aureliu
Biblia: Geneza, Exodul, Eclesiastul, Isaia, Macabeii, Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistola către Romani
Augustin, Confesiunile
Athanasie al Alexandriei, Viaţa lui Antonie şi/sau Grigore de Nyssa, Viaţa lui Moise şi/sau Alexăndria şi/sau Varlaam şi Ioasaf
Hildebrandslied şi/sau Cantecul Nibelungilor şi/sau Wolfram von Eschenbach, Parzifal
Dante, Divina Comedie
Chaucer, Canterbury Tales
Lista cărţilor din perioada modernă.
Machiavelli, Principele
Cervantes, Don Quijote
Shakespeare, Hamlet, Visul unei nopţi de vară, Regele Lear, Furtuna, Macbeth
Montaigne, Les Essais
Pascal, Pensées
Molière, Tartuffe, Burghezul gentilom  sau Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra,
Voltaire, Candide
Goethe, Faust
Balzac, Les Chouans, La peau de chagrin, Pere Goriot, Les Illusions perdues, Le lys dans la vallée, Une ténébreuse affaire, sau Jane Austen, Pride and prejudice, sau W. M. Thackeray, Vanity Fair: A Novel without a Hero,
Marx, Manifestul comunist, 1848
Tolstoi, Razboi si pace,
Dostoïevski, Fraţii Karamazov, şi/sau Crimă şi pedeapsă, şi/sau Idiotul
Kafka, Procesul
Thomas Mann, Doktor Faustus
Alexandr Soljeniţîn, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici şi/sau Primul Cerc şi/sau fragmente din Arhipelagul Gulag sau Mikhail Bulgakov, Maestrul şi Margareta
Pe lângă seminarul de lectură vor avea loc săptămânal:
Seminarul de teatru (în cadrul căruia este pusă în scena o piesă din repertoriul clasic, antic sau modern),
Seminarul de cultură vizuală (comentarea unor cladiri, icoane, sculpturi, tablouri, sau al unor filme);
Seminarul de limbă (fie o limbă clasică, fie o limbă modernă la nivel de scris literar);
Seminarul de geometrie.
Anul II
Anul pregătitor poate fi continuat cu scopul de a obţine o diplomă de licenţă în ştiinţe umane (3 ani de studiu) cu o dezvoltare a sistemului de lecturi pe baza a 20 de teme fundamentale. Fiecare tema este abordată bibliografic prin 5-6 cărţi majore. Exerciţiile anului II constau în lucrări de sinteză pe subiecte stabilite de profesor. Continuă şi în anul II seminariile de limbă şi de teatru sau cultură vizuală. Propunem următoarea listă de teme cu o exemplificare a bibliografiei tematice.
Tragedia greacă
F. Nietzsche, Naşterea tragediei,
J. Joyce, Ulisses sau J. Anouilh, Antigona
E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational
Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, 1962
Pierre Vidal-Naquet, Le miroir brisé : tragédie athénienne et politique
Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir, 1980
Platon şi cetatea antică
Platon, Politeia
Karl Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, vol. 1
Fustel de Coulanges, La cité antique
Aristotel şi ştiinţa antică
Aristotel, Fizica,
Aristotel, Metafizica,
Aristotel, Organon
Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?
Recepţia tradiţiei iudaice în elenism : antichitatea târzie
Philon din Alexandria
Paul din Tars, Epistolele
Origen
Eusebiu din Caesareea, Demonstratio evangelica
Augustin, De civitate Dei
Peter Brown, The Rise of Western Christendom
Historein: de ce ne interesează trecutul ?
Tucidide, Razboiul peloponeziac
Plutarh, Vieţi paralele
Suetoniu, Vieţile celor 12 cezari
Eusebiu din Caesareea, Istoria bisericească
Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
“Consolarea filosofiei”: rolul filosofiei în civilizaţia creştină de la Boeţiu la Toma de Aquino
Dionisie Areopagitul, Teologia mistică, Numele divine, Ierarhia cerească, Ierarhia pământească
Boeţiu, Consolarea filosofiei
Anselm de Canterbury, Monologion si Proslogion
Toma de Aquino,
Grigore Palama, Triadele
Etienne Gilson, Le Thomisme Citește restul acestei intrări »