REVELION MULTICULTURAL (un eseu de Mihail NEAMŢU)

În seara de Revelion am fost invitat de un cuplu studenţesc din Ann Arbor pentru o gustare frugală, înainte ca gongul să bată. O discuţie informală purtată undeva în vecinătatea campusului putea părea o ofertă promiţătoare. Alături de gazde, la masă erau invitate Alima, o arabistă irakiană atrasă de teme recente în antropologia migraţiei; Rachel, o tânără americană, interesată de impactul lui Puşkin asupra literaturii ebraice contemporane; în sfârşit, Sonia, o doamnă din Suedia cu preocupări în zona poeziei americane. Prezenţe agreabile, fine şi educate, afiliate într-un fel sau altul la anumite programe culturale ale universităţii. Nu era un mister pentru mine faptul că ştiinţele umane se predau la University of Michigan dintr-o perspectivă angajat progresistă. Între paradigma Marx şi modelul Eliade de studiere a religiei, bunăoară, autorul „Capitalului” se bucură în continuare de prestigiu, reverenţă şi chiar pietate.

Conversaţia s-a închegat interesant pentru primele treizeci de minute, ajungând să discutăm între altele, dar nu fără un surâs condescendent, semnificaţia circumciziei în iudaism, „semnul legământului”, legătura cu noţiunea de identitate etnică şi cu sexualitatea masculină („sămânţa bărbătească”). Coincidenţa face, le-am spus gazdelor, ca la 1 ianuarie calendarul Bisericii răsăritene să celebreze „Numele lui Iisus”, la opt zile după Naşterea Domnului şi deci tăierea împrejur… Chiar şi din perspectivă seculară, mi s-a părut un exemplu puternic de transfer semantic: dinspre fixaţia anatomică sărbătoarea se mută către esenţa doxologiei, unde repetiţia sfântului Nume capătă un rol decisiv.

Revenind însă la subiectul sexualitate, Rachel deschide primul subiect controversat. Dezgustată de bigotismul familiei sale iudaic-ortodoxe, tânăra studentă PhD decide să atace, fără prea multe precauţii bibliografice, intoleranţa „mult mai gravă” a creştinismului (în raport cu iudaismul şi islamul) faţă de homosexualitate. Chiar dacă exegeza talmudică a Torei şi jurisprudenţa aplicată de rabinii contemporani este drastică (recomând flagelarea) iar sharia islamică condamnă unilateral sodomia (după cum ne arată pedepsele publice din Arabia Saudită contemporană), totuşi, creştinismul e mai vinovat decât celelalte monoteisme: Paul din Tarsus a abolit legea şi, în acest fel, n-a pus o limită superioară pentru judecata păcatului. Ascult stupefiat, înţeleg subtextul personal al acestei angoase şi caut, oarecum inofensiv, să fac trimitere la câteva cărţi neutre, dar esenţiale, pe acest subiect: Peter Brown, a cărui nouă ediţie din The Body and Society (1988) tocmai a apărut, spune altceva. Referinţele erudite sugerează însă un elitism emfatic. Dă prost să indici complexităţi interminable. Caut să mă refer pasajul nou-testamentar despre iertarea acordată de Iisus femeii păcătoase? E probabil apocrifă. Încerc să spun ceva despre monumentele de blândeţe terapeutică şi inteligenţă pastorală din Pateric? Apophthegmata patrum nu ţine. Compasiunea lui Avva Sisoe e doar un biet exemplu marginal.

De ce? Pentru că, în fond, creştinismul este violent nu doar cu minorităţile, ci cu toate popoarele umanităţii. Ceea ce oamenii lui Lenin, Stalin sau Ana Pauker şi propagandiştii PCR din anii 1950 n-au reuşit să demonstreze cu „Biblia veselă” în faţa burgheziei şi a ţărănimii, li se livrează ca dogmă studenţilor dintr-o Universitate excepţională din America de Nord: cursul-scurt din care rezultă o singură concluzie (citez literal, cu martori): „Christianity is the most murderous religion on earth.” Când Rachel enunţă acest adevăr irefutabil, aproape nimeni la masă nu schiţează umbra unei stupori de tip intelectual (dacă nu jena, la nivel personal). În fond, credeam eu, postmodernismul promitea că veacul esenţialismelor a trecut şi că generalizările totalizante sau meta-naraţiunile gălăgioase sunt suspectate de violenţă. Ei bine, predica specialistei în Puşkin impunea „un fapt indisputabil” ca o revelaţie. Fraza a fost repetată ca o mantră pe tot parcursul serii: „Creştinismul a fost şi este cea mai criminală religie de pe pământ.” Se prespunea, la acest stadiu al conversaţiei, că trebuia doar să zâmbesc şi să-mi beau vinul mai departe. „An undisputed fact”! Mai precis, „an obvious historical truth” sprijinit de un „large scholarly consensus.” În plus, politeismele sunt înclinate, prin sincretism şi absenţa sintezelor doctrinare, către mai multă toleranţă. Dacă eram un african zulu, cu oricâte prejudecăţi faţă de medicina hipocratică, aş fi fost tratat probabil regeşte. (Îmi trece pentru o clipă prin minte gândul că la Piteşti sau Aiud, cerberii reeducării ar fi fost bucuroşi să audă jumătate din acest mărturisiri făcute astăzi, sub presiunea modei, de fericiţii cetăţeni ai lumii libere.)

Suntem aşadar în toiul discuţiei. Încerc în zadar să sugerez că, astfel formulată, toată discuţia e lipsită de sens. Wittgenstein ne-ar fi interzis să punem întrebarea: „care religie de pe pământ e cea mai criminală”? Lipseşte referentul. Violenţa e greu cuantificabilă. Factual, ne lipsesc toate datele exacte despre crimele ascunse. Doar Dumnezeu are statistica tuturor cadavrelor ascunse în măruntaiele pământului. Admit, fireşte, toate aberaţiile istorice – de la războaiele fratricide între greci şi latini până la laşităţile ierarhiei ecleziastice din timpul pogroamelor anti-semite din Rusia. Dar, mă grăbesc să adaug, trebuie să distingem între trădătorii unei cauze şi martirii acesteia. Maria Skobţova sau Edith Stein s-au sacrificat pentru a salva câteva suflete din infernul nazist, murind libere de orice frică la Ravensbrück sau Auschwitz. Siluan Atonitul plângea pentru fiecare frunză zdrobită, trăind o apocalipsă interioară din pricina războiului al doilea mondial. Una este hagiografia creştină, alta manipularea politică a Evangheliei. Inchiziţia a fost, până la urmă, denunţată tot de creştini (cel mai cunoscut fiind Dostoievski). Galilei a fost reabilitat de savanţii catolici. Auto-critica este apoi o componentă esenţială a practicii spirituale creştine. În sfârşit, omuciderea rămâne un păcat strigător la cer condamnat fără echivoc de canoane.

În plus, aş vrea să spun dar n-am cui, putem inversa întrebarea. Care istoric ne documentează câte suflete a salvat creştinismul? Câţi tâlhari, oameni desfrânaţi, alcoolici, delincvenţi, regi ai superbiei sau intelectuali aroganţi au fost transformaţi, îmblânziţi, umanizaţi şi poate chiar îndumnezeiţi de Vestea cea Bună? În ce contabilitate intră leprozeriile, aşezămintele pentru bătrâni, banul văduvei, ajutorul acordat tinerilor studioşi secole la rândul? De ce uităm atât de repede istoria artei, liturghia frumuseţii (icoanele, arhitectură, muzica sau pictura), istoria carităţii, Universităţile deschise generos către medicină, drept sau metafizică?

Toate aceste argumente sunt „biased”. De la Christopher Dawson până la Hans Urs von Balthasar, le utilizează numai creştinii. Vorbesc aşadar tendenţios. Vorbesc apoi prea mult, ca să parez trei-patru atacuri consecutive. N-am probitate, căci sunt implicat. Aşa se face că, venind să întărească argumentele tinerei Rachel, arabista Alima se întreabă: „şi totuşi, de ce creştinii au făcut cel mai mult rău în istorie?” Răspunsul meu: „nu sunt de acord; dar şi dacă ar fi adevărat, oare nu e pentru că exigenţele Evangheliei (întoarce obrazul, iubeşte-ţi duşmanul) frizează imposibilul”? Da, mi se spune, însă câtă ipocrizie. „Nu e mai onest să ucizi (precum comuniştii) fără să pretinzi că eşti inocent”? În sfârşit, suedeza Sonia pare să ezite între două direcţii: are un tată pastor protestant, dintr-o ramură istorică a creştinismului anti-catolic (luteranismul); pe de altă parte, ştie că papalitatea însăşi a denunţat în ultimele decenii erorile istorice ale creştinismului occidental. Până la urmă, balanţa înclină spre o scurtă auto-flagelare verbală.

Creştinismul a fost „a pretty nasty business.” Sigur, textele fondatoare au aparenţa unei intenţii benigne. Dar, retrospectiv, nu poţi să nu te întrebi: au greşit oare romanii răstignind pe cruce acel israelitean din Nazaret cu pretenţii morale nemăsurate? Cum să le ceri oamenilor desăvârşirea când ştii foarte bine că asta va produce o reţetă perfectă pentru ipocrizie? Până la urmă, islamicii radicali sunt mult mai cinstiţi: vorbesc despre sabie şi o folosesc pe faţă, la lumina zilei. Creştinii, în schimb, merită aprioric dezavuaţi pentru imoralitate şi inconsistenţă. Nu contează libertatea de gândire şi creativitatea intelectuală reclamată de separaţia domeniilor între Cezar şi Dumnezeu (domeniul teologiei politice); nu importă ce a spus Sf. Augustin despre războiul just, „nu se pune” nici teoria lui Toma d’Aquino despre limitele guvernării – toate sunt excursuri preţioase pentru care, într-o noapte de Revelion cel puţin, nu există răgazul cuvenit. Adevărul global trebuie să triumfe şi, mai presus de orice, inocularea cu sentimentul vinei. A fi creştin e o eroare apriorică – iată sentimentul indus, subtil dar sistematic, ad nauseam. În fond, reprezentam şi eu la masă cele trei mari calamităţi ale planetei: rasa albă, creştinismul ucigaş şi europenitatea colonială…

La capătul unui răzbel de vreo două ceasuri m-am simţit, evident, dezarmat. Ce mod profetic de-a începe anul 2009! Ar fi trebuit să ştiu că, venind la taifas, urma să fiu desemnat ca pierzător. Dacă eşti cuminte şi răbdător, afli nenorocirile aduse de toţi înaintaşii tăi; dacă spargi cheful, afli că tu în persoană eşti un exemplu patetic de intoleranţă. Faptul că m-am simţit ofensat uman şi intelectual (ca simplu practicant, reprezentant al pravoslavnicilor răsăriteni, dar şi ca cercetător al istoriei creştinismului „by and large”) a trecut, evident, drept o exagerare. Mai mult, neputând sta până la capătul discuţiei, ridicându-mă politicos dar ferm spre uşă, am dovedit intoleranţa „tradiţional creştină.”

Eşti cu adevărat bun doar dacă ai opinii mainstream. S-ar cuveni să încasezi setul de insulte într-un mod vesel, tonic, între un banc, o ţigară şi alte două pahare. Nu poţi însă ironiza şamanismul sau animismul tribal din Kazahstan sau Tanzania; nu poţi discuta critic prozelitismul homosexual, excesul de retorică feministă sau erorile din „affirmative action”; nu poţi chestiona pacifismul pro-sovietic din timpul războiului rece (aduci prea tare a McCarthy); dacă produci o vagă generalitate de ordin teoretic cu privire la Islam păcătuieşti prin „orientalism” (iar ucenicii lui Edward Said te trec pe lista neagră – iertat să-mi fie rasismul lexical). Poţi înjura creştinismul, poţi dispreţui orice imperiu european (de la Bizanţ şi Carolingieni până la Romanovi), merită să deconstruieşti orice secol traversat de ucenicii lui Iisus –  vei căpăta atunci o enormă popularitate.

Aşa se năruie dialogul alterităţilor într-o Universitate seculară unde anumite teme au devenit tabu iar altele propun iconoclasmul deschis, în regim perpetuum mobile. Cât eşec, totuşi, într-un asemenea proiect educaţional dacă oamenii ajung să discute la un nivel inferior conversaţiei între lipovenii creştini (vechi-calendarişti) şi tătarii musulmani din Dobrogea? La ce bun ştaiful unui program doctoral când ajungi să debitezi cu atâta aplomb şi calm pervers falsuri istorice pe care majoritatea le va accepta prin jocul ignoranţei? Cât deşert duhovnicesc în acest lătrat insistent care, zi-noapte, te invită să-i dispreţuieşti pe Părinţii fondatori (în fond, şi George Washington a fost proprietar de sclavi!), să accepţi legitimitatea arderii steagului american (scuipând în treacăt pe conservatorismul textului Constituţiei), să vezi în creştinism „cea mai criminală religie din lume,” să deconstruieşti tot ceea ce înseamnă sfinţenie, geniu sau eroism (utopii, ficţiuni, exploatare) – doar pentru ca „omul revoltat” să propună, pe fondul unei perfecte tabula rasa, agenda unei noi revoluţii („the change we believe in”). Christianus sum: mea culpa, mea maxima culpa.

Simplificarea ideologic-agresivă atrage dispreţul moral – ultima pecete a ignoranţei. Căci, dacă tot ştim proporţiile dezastrului istoric adus de creştinism, de ce ne-am pierde vremea studiind viaţa eroilor săi şi textele sale fondatoare?

(1 ianuarie 2009) 

Text apărut iniţial în Dilema Veche, an. VI, no. 257.

   


 Cu excepţia numelor ficţionalizate, toate datele din această povestire sunt reale.

7 Responses to REVELION MULTICULTURAL (un eseu de Mihail NEAMŢU)

 1. astoniuanonimus spune:

  Se pare că lumea modernă uită din ce în ce mai mult de valoarea religiei, iar occidentali fericiţi, ca şi mulţi români dealtfel, trâmbiţează ateismul (era să adaug „ştiinţific”) impulsionaţi fiind de anumite ideologii aşa zis „moderne”. Ce mi se pare mai rău este că generaţiile noi, copiii creştinilor occidentali, încep să şi condamne creştinismul care le-a adus defapt cultura şi civilizaţia la nivelul la care este acum. Cine-şi taie rădăcinile spirituale riscă o alienare sigură. Oare semnul alienării sociale şi individuale, observat deja de existenţialiştii francezi, nu provine tot din renegarea genealogiei spirituale?
  Cred că pe toţi occidentalii îi aşteaptă vremuri tulburi dacă nu-şi dau seama ce greşeli fac. Şi din păcate şi pe noi, alături de ei.
  Trist dar adevărat…

 2. slaphappy spune:

  Ca sa poti face fata unor astfel de discutii nu e suficient sa fii doctor in teologie crestina, trebuie sa fii toba de judaism si islamism, fiindca cea mai buna aparare e atacul in cazuri din astea, mai ales ca cele doua religii sint extrem de vulnerabile.

  AMERICA de azi e creatia BARBATULUI ALB, HETEROSEXUAL, ANGLO-SAXON si PROTESTANT. Chestiile astea ar trebui sa le fie aruncate in fata tuturor imbecililor care paraziteaza si injura civilizatia care le-a dat sansa nemeritata de a se exprima liber si de a trai decent.

  Multiculturalismul e sinucidere curata pentru America fiindca conflictul intre culturi si civilizatii nu e deloc o gluma. Cineva va trebui sa invinga si momentul unui conflict singeros, la propriu, se apropie vazind cu ochii. Cei care comploteaza la subminarea acestei natiuni vor plati la un moment dat. Nu se poate altfel. Si nu au decit sa se lamenteze dupa aceea asa cum le e obiceiul.

 3. Neophit spune:

  Nu cred că erudiţia poate garanta succesul la o astfel de şuetă. Nu cred că e cu putinţă să schimbi părerea unui om care nu vrea să-şi lase părerea schimbată. Câtă vreme în audienţă nu există deschidere, interes, nu poţi produce schimbare. Poţi însă produse o memorie, iar dacă efortul tău s-ar concentra pe potenţarea acestei memorii, poate – spun poate căci Hristos îşi are pârghiile sale de a se face cunoscut, necunoscute de oameni – în alt timp, în alt loc, în preajma altor oameni sau cărţi, omul respectiv va descoperi ceva. Grija noastră de a finaliza o descoperire strică atât de des planurile lui Dumnezeu. Nici Sf. Pavel nu a reuşi cine ştie ce performanţă în Areopag, dar sămânţa e sădită. E nevoie de timp pentru roade… Dacă va fi să rodească.

 4. Cu tot respectul. Nu inteleg ce ati cautat acolo?! De ce v-ati dus?! Nu stiati ca asa sunt?! Stiati. Si stim cam toti cum sunt si ce se intampla.
  Si atunci ne intrebam: ce poate face un crestin, acum, in aceasta atmosfera? Eu cred ca a trecut vremea dialogului. Dialogul nu poate avea loc decat in cadrul unei cautari, din ambele parti. Ori, ei STIU. Ei au fost invatati cum a fost si cum este. Dar nu au fost invatati pe degeaba. S-au lasat invatati pentru ca li s-a dat satisfactie totala, pe toate planurile ( spiritual si material). Omul antic a luptat pe taramul ideilor. Omul modern este omul satisfacut in esenta pasiunilor lor, pasiuni aratate de Sfintii Parinti ca fiind cauza starii compuse a omului. El, omul, fiind simplu. Afectele, acceptate ca creatie si transformate in pasiuni creatoare, au fost trofeele castigate de celrau. Jocul s-a castigat pe taramul pasiunii, si femeia este prima victima dupa ce barbatul a fost victima principala.
  Acum, trofeul disputat este DEMNITATEA UMANA. Aici se da lupta. Demnitatea nu se apara prin dialog ci prin discernamantul VIETII ca viata. Din povestirea spusa eu nu vad terfelite idei, concepte, proiecte, adevaruri, istorie. Vad terfelita VIATA.
  Sfantul Grigorie Palama spunea undeva ca omul trebuie sa-si stranga mintea pentru a FI la fel cum cineva isi strange hainele pe el cand umbla prin locuri stramte si murdare. Trebuie sa nu ne dam in laturi si sa identificam si sa indicam comunitar aceste locuri stramte si murdare. Prea mare importanta si-a dat ratiunea omului, si isi da in continuare, pentru ca noi sa nu o aratam ca fiind halucinanta si periculoasa. Caci asta nu este ratiunea mintii ci este ratiunea supravietuirii vietii, ca trup.
  Cred ca trebuiesc driblate aceste „liturghii” si, in articolul lui Plesu despre doua necredinte, am observat placut cum dansul a pus OMUL DE RAND intre ghilimele. Caci personajele din povestirea dumneavoastra nu sunt „oameni de rand” ci sunt oameni-de-rand. Randul fiind inceput odata si continuat pana astazi. Evanghelia antihristului, vestea cea buna a impostorului, se cere scrisa si traita. Randul se scrie.

 5. Antiteze spune:

  Slaphappy

  Bine ati venit.

  Acest blog nu practica cenzura decit atunci cind se posteaza discursuri deliberat antisemite sau rasiste. Evitarea generalizarilor anistorice mi se pare esentiala in orice discutie rationala despre culturi, religii, civilizatii. Nu sunt simpatizant al Islamului, dar nu pot nega contributia multor carturari arabi mohamedani la dezvoltarea matematicii, a cosmologiei, samd.

  Multumesc pentru intelegere.

 6. […] … din pacate, Domnul Neamtu nu a fost deloc de acord cu multi dintre participanti, punandu-se, ca si in alte ocazii, de-a curmezisul valului racoritor al gandirii pozitiv-pozitiviste, paradigmatic-marxiste si universitar-universaliste a tinerilor studiosi. Ce a iesit, puteti lectura aici. […]

 7. Chari daca nu a fost cu efecte imediat cunatificabile pozitive, prezenta dvs. la masa a fost cred un har pentru participanti. Chiar daca crestinul nu castiga nici macar marginal in astfel de conversatii cu tinerii noi atei, sau ce vor fi, un lucra le va fi clar totusi: ca exista si oameni care nu mesteca aceeasi gogoasa ca si ei. Si ca nu sunt chiar de ignorat.
  La valul acesta de literatura si de opinie rau-informata care incearca sa culpabilizeze crestinismul si pe crestin exista cateva raspunsuri notabile, unul din ele, foarte bun, am intles ca este cartea autorului catolic Dinesh D’Souza, What’s so great about Christianity.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: