GUSTUL AMAR AL REALITĂŢII TV

28 septembrie 2007

Postul public de televiziune pare să fi abandonat definitiv rolul său paideic – măcar în sens civic şi cultural. Seratele lui Iosif Sava, cu invitaţi inteligenţi şi mai ales motivaţi de un dialog exigent, au dispărut ca format, idee sau chiar reper jurnalistic. Distracţia este omnipotentă. Înconjuraţi de vedete pop sau false celebrităţi politice, realizatorii de programe scufundă conştiinţa naţională în vioiciunea viciului şi a prostiei. La atâta gălăgie tot atâta jale! Citește restul acestei intrări »

Publicitate

ORICUM M-AŞ SCHIMBA (R.M. Rilke)

27 septembrie 2007

Oricum m-aş schimba

nu, nu te uit nicicând

suavă dragă lumină

din început pe pământ.

  Citește restul acestei intrări »


ROMANUL DIALOGIC

27 septembrie 2007

‘Glasul „celuilalt” om real din dialogurile confesive este totdeauna prezentat în mod similar, manifest în afara subiectului. Dar această tratare a „celuilalt”, deşi. Într-o formă mai puţin vizibilă, caracterizează fără ex­cepţie toate dialogurile importante ale lui Dostoievski : într-adevăr, ele sînt pregătite de subiect, dar punctul culminant, apogeul dialogurilor, se înalţă deasupra subiec­tului în sfera abstractă a raportului pur de la om la om. Citește restul acestei intrări »


REALISMUL MISTIC

27 septembrie 2007

‘Construcţia romanelor lui Dostoievski aminteşte foarte puţin de aşa-numitul roman „realist. Prin subiectul exterior, amintind de romane poliţiste neverosimile, se străvede o altă realitate. Nu realul empiric, al existenţei exterioare, al felului de viaţă, nu realitatea tipurilor autohtone, sînt reale la Dostoievski. La fel este real adîncul spiritual al omului, destinul lui spiritual. Este reală relaţia om—Dumnezeu, om—diavol, sînt reale ideile cu care trăieşte omul. Aceste dedublări ale spiritului uman, care constituie tema profundă a romanelor lui Dostoievski, nu sînt tratate realist. Conturarea uluitor de genială a raporturilor dintre Ivan Karamazov şi Smerdeakov, prin intermediul cărora se separă cei doi ,,eu” ai lui Ivan, nu poate fi numită realistă. Relaţiile între Ivan şi diavol sînt şi mai puţin realiste. Dosto­ievski ou poate fi numit realist nici în sensul realismului psi­hologic. El nu este un psiholog, ci pneumatolog şi metafizician-simbolist. Dincolo de viaţa conştientă se ascunde cea subconştientă, iar de aceasta sînt legate presimţirile. Oamenii nu sînt legaţi numai de raporturi care se văd la lumina cotidiană a conştiinţei. Există lianţi mult mai tainici care duc spre adîncul vieţii inconştiente. Citește restul acestei intrări »


DOSTOIEVSKI POLIFONIC

27 septembrie 2007

„Principiul fundamen­tal pe care Dostoievski clădeşte compoziţia romanelor sale este acela de a subordona unităţii concepţiei filozofice şi vîrtejului evenimentelor elemente incompatibile, diametral opuse ale naraţiunii, de a îmbina într-o singură operă artistică confesiuni filozofice cu aventuri criminale, de a include drama religioasă în fabulaţia unei povestiri bulevardiere, de a-l purta pe ci­titor prin toate peripeţiile unei poveşti de aventuri spre a-l aduce la revelaţiile unui nou mister — iată cîteva din obiectivele artistice care l-au preocupat pe Dostoievski, făcîndu-l să se angajeze la o muncă de creaţie de mare complexitate. Citește restul acestei intrări »


EGALITATEA ŞANSELOR, ÎNTRE NEO-PĂGÂNISM ŞI PORNOGRAFIE

24 septembrie 2007

În Marea Britanie, canalul public radio-tv BBC pune semnul de egalitate între creştinism şi neo-pagînism.

Aceeaşi oroare postmodernă pentru ideea de ierarhie a valorilor aduce pornografia în curicula academică a unor Universităţi americane. Filme porno care se bucură de o anumită celebritate ajung material didactic pentru studenţi şi profesori. Revista Times relatează pe larg.


PATROLOGIA GRAECA online

21 septembrie 2007

PATROLOGIA GRAECA este disponibilă în format Unicode, graţie eforturilor făcute de mai multe instituţii culturale elene. Menţionăm totodată faptul că Google Books oferă cititorilor interesaţi câteva volume din colecţia completă a abatelui J.-P. Migne.


GENERAŢII NEAŞTEPTATE. ARBORELE FAMILIEI ÎN POSTMODERNITATE

18 septembrie 2007

Un link video amuzant şi totodată reflexiv.


MOARTEA UNEI NAŢIUNI: RUSIA

18 septembrie 2007

Un documentar video despre Rusia: declin demografic şi criză politică în fostul stat sovietic.